Danh bạ Điện thoại - Email

DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ HỘP THƯ CÔNG VỤ

LÃNH ĐẠO SỞ

 

Đỗ Thị Diệu Hạnh

Giám đốc 

3822171

hanhdtd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Phan Đình Hòa

Phó Giám đốc

3828194

hoapd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Đặng Văn Phụng

Phó Giám đốc

3818564 phungdv@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Ánh Nguyệt

Chánh Văn phòng

3824629

nguyetna@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Hùng

Phó Chánh Văn phòng

3824629

hungnv@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trương Thị Thu Hà

Chuyên viên

 

hattt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trần Thị Thu Hiền

Văn thư

 

hienttt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Phạm Thị Bích Hương

Chuyên viên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

 

huongptb@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nhân viên lưu trữ

 

maintt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Huỳnh Công Hoà

Lái xe

 

 

Thường trực Bảo vệ

 

3822716

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

khtc@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Huỳnh Thị Phương Thảo

Trưởng phòng

3822651

thaohtp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Phó Trưởng phòng

 

nhantt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Bùi Đức Hiến

Kế toán viên

  hienbd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
 

Trần Thị Thanh Nhị

Kế toán viên

 

nhittt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Bùi Thị Kim Anh

Kế toán viên

 

anhbtk@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

PHÒNG VIỆC LÀM VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

ldtlbhxh@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

dn@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Huỳnh Ngọc Hải

Trưởng phòng

3535629

haihn@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Hồ Thị Phương Châm

Phó Trưởng phòng

3828193

chamhtp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Huỳnh Thị Hồng Đào

Chuyên viên

 

daohth@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thanh Long

Chuyên viên

 

longnt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Hồ Văn Lợi

Chuyên viên

 

loihv@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Chuyên viên

 

linhntt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trần Thái Nam Chuyên viên
 
namtt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Nguyễn Tường Linh Chuyên viên
 
linhnt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

ncc@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Đức Thắng

Trưởng phòng

3823029

thangnd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trần Hạ Giang

Phó Trưởng phòng

 

giangth@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Bùi Thị Bích Hạnh

Chuyên viên

 

hanhbtb@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trần Văn Thiêm

Chuyên viên

 

thiemtv@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Lê Thị Hồng

Chuyên viên

 

honglt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

btxh@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Thế Vy

Trưởng phòng

3828967

vyntt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trần Vũ Minh

Phó Trưởng phòng

 

minhtv@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Chuyên viên

 

hangntt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Đỗ Đình Trung

Chuyên viên

 

trungdd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Lê Hoàn Tiên

Chuyên viên

 

tienlh@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Võ Hoàng Thiện Chuyên viên
 
thienvh@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

PHÒNG TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

bvcste@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trương Thị Thuỳ Trang

Trưởng phòng

3811956

trangttt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Ngô Thị Thanh Thuỷ

Phó Trưởng phòng

 

thuyntt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Hoàng Thanh

Chuyên viên

 

thanhnh@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Hà Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

 

tuyethta@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Cù Thị Hậu

Chuyên viên

 

hauct@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

THANH TRA SỞ

tts@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trần Thanh Việt

Chánh Thanh tra 

3824608

viettt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Hiển

Phó Chánh Thanh tra

 

hiennv@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Đặng Thị Thu Hiền

Thanh tra viên

 

hiendtt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Nhật Thanh tra viên  

nhatnv@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trần Thị Minh Hằng Chuyên viên
 
hangttm@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH ĐỊNH

ttgtvlbd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Lê Văn Nghinh

Giám đốc

3846540

 

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ

ttgdldxh@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trần Văn Khẩn

Giám đốc

3510043

 

TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI TÂM THẦN HOÀI NHƠN

ttndntthn@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Đoàn Thế Tuấn

Giám đốc

3863504

 

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI BÌNH ĐỊNH

ttbtxhbd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Phan Đình Nhiệp

Giám đốc 

3835355

 

TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG

ttcsncc@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Châu Đình Phước

Giám đốc

3746821

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP BÌNH ĐỊNH

ttgdnnbd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trần Hữu Hiệu

Giám đốc 

3748105

 

Thông báo mới

- V/v đề nghị đăng ký hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
- Thông báo về việc nhân viên Bưu điện tỉnh đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
- Công khai danh sách và địa bàn phân công hoạt động của hòa giải viên lao động (danh sách kèm theo)
- TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023
Thông báo về thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
- Thông báo Công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Thông báo công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Thông báo: Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính

Văn bản mới

36/2023/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định

lượt xem: 14 | lượt tải:4

22/2023/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2

lượt xem: 0 | lượt tải:0

3280/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Người có công, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

lượt xem: 18 | lượt tải:6

37-CT/TU

Chỉ thị của ban thường vụ tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu càu hiện nay

lượt xem: 18 | lượt tải:4

3246/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

lượt xem: 24 | lượt tải:6
Test
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay1,190
  • Tháng hiện tại154,207
  • Tổng lượt truy cập5,288,869
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây