Hội nghị tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng; công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2016

Thứ ba - 31/05/2016 16:25
Triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Ngày 27 tháng 5 năm 2016, tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ cho 55 công chức Khối Văn phòng; lãnh đạo và viên chức làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; thi đua - khen thưởng tại các đơn vị trực thuộc Sở.

Phát biểu chỉđạo Hội nghị,ông Nguyễn Mỹ Quang đãđánh giá tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng. Làm tốt công tác thi đua - khen thưởng sẽ là động lực cho công chức, viên chức và người lao động phát huy năng lực cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ góp phận thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, mỗi cá nhân luôn chủ động nghiên cứu đề ra giải pháp hay thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Thực tế hiện nay có nhiều công chức, viên chức, người lao động có những sáng kiến, giải pháp hay trong thực hiện nhiệm vụ nhưng còn lúng túng chưa biết viết sáng kiến, vì vậy không có cơ sở được xét khen thưởng thành tích.

Ông Nguyễn Mỹ Quangcũng đánh giá cao tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữtrong hoạt động của cơquan vànhấn mạnh:

Trong thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định luôn quan tâm cử công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ do các cơ quan chuyên môn tổ chức, nhằm giúp cho công chức, viên chức, người lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định không ngừng nâng cao năng lực về công tác văn thư, lưu trữ; đặc biệt trong quản lý văn bản, công tác lập hồ sơ vàgiao nộp hồsơ, tài liệu vào lưu trữcơquan. Tuy vậy cho đến nay công tác lập hồ sơ còn hạn chế.

Để giúp cho công chức, viên chức, người lao động biết phương pháp viết sáng kiến và để thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ;đặc biệt trong công tác quản lý văn bản, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị hướng dẫn viết sáng kiến; tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho tất cả công chức, viên chức và người lao động trong toànSở.

Hội nghị mời ông Lê Thành Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh;ông Phan Minh Lý,Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Bình Định, trực tiếp hướng dẫn, tập huấn.

Ông Lê Thành Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Lê Thành Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, hướng dẫn các đại biểu về phương phápviết sáng kiến.

Ông Phan Minh Lý, Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Bình Định

Cũng tại Hội nghị này, ông Phan Minh Lý, Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Bình Định, giới thiệu nội dung Chỉ thị 01/2014/CT-UBND ngày 04  tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đốngcủa các cơ quan, tổ chức; những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ; trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ (quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệuvào lưu trữ cơ quan)hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và  nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; việc quản lý tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử.

Hội nghị đã tích cực trao đổi, thảo luận những khó khăn, thuận lợi và những vướng mắc ở cơ sở. Qua các ý kiến trao đổi của đại biểu, giải đáp các vướng mắc của báo cáo viên, từ đó các đại biểu hiểu được cách viết sáng kiến. Các đại biểu cũng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ (quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệuvào lưu trữ cơ quan) góp phần nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc Hội nghị ông Võ Văn Lương, Chánh Văn phòng đề nghị công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nghiên cứu sâu hơn những quy định của pháp luật về công tác thi đua - khen thưởng; về công tác văn thư, lưu trữ và thực hiện nghiêm túc trong quá trình thực hiện nhiệm được giao.


Lê Thị Hồng Vân, Văn phòng Sở  (Cập nhật ngày 31-05-2016

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thông báo mới

- V/v đề nghị đăng ký hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
- Thông báo về việc nhân viên Bưu điện tỉnh đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
- Công khai danh sách và địa bàn phân công hoạt động của hòa giải viên lao động (danh sách kèm theo)
- TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023
Thông báo về thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
- Thông báo Công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Thông báo công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Thông báo: Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính

Văn bản mới

36/2023/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định

lượt xem: 15 | lượt tải:4

22/2023/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2

lượt xem: 0 | lượt tải:0

3280/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Người có công, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

lượt xem: 18 | lượt tải:6

37-CT/TU

Chỉ thị của ban thường vụ tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu càu hiện nay

lượt xem: 19 | lượt tải:4

3246/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

lượt xem: 24 | lượt tải:6
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay4,975
  • Tháng hiện tại157,992
  • Tổng lượt truy cập5,292,654
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây