TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Giáo dục nghề nghiệp
    GIỚI THIỆU    TIN TỨC - SỰ KIỆN    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    VĂN BẢN PHÁP LUẬT    NGƯỜI PHÁT NGÔN    QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH    BÁO CÁO NGÀNH    DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI    CÔNG KHAI TÀI CHÍNH    LẤY Ý KIẾN VĂN BẢN DỰ THẢO    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN    HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT    HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH    THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
     Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
     Số lượt truy cập
  Đang online:
12
  Số lượt truy cập:
2238594
DICH VU CONG TRUC TUYEN
Văn phòng điện tử
Ý kiến đối với dịch vụ hành chính công
Đánh giá mức độ hài lòng
Tong dai 111
Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4790/ QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hoài Nhơn, Trường Trung cấp Thủ công mỹ nghệ Bình Định, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định vào Trường Cao đẳng Bình Định.

Theo đó, Sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hoài Nhơn, Trường Trung cấp Thủ công mỹ nghệ Bình Định, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định vào Trường Cao đẳng Bình Định kể từ ngày 01/01/2019.

Trường Cao đẳng Bình Định có trách nhiệm kế thừa nghĩa vụ, quyền lợi, các điều kiện hiện có bao gồm tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động của Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hoài Nhơn, Trường Trung cấp Thủ công mỹ nghệ Bình Định, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định; và bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và người học theo quy định của pháp luật.

 Trường Cao đẳng Bình Định có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá và Thể thao, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc sáp nhập các Trường Trung cấp nêu trên đảm bảo trình tự, thủ tục, nguyên tắc theo quy định của pháp luật; Xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các phòng, khoa chuyên môn, các đơn vị trực thuộc phù hợp với quy mô, ngành nghề đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội và nhu cầu người học; đề xuất phương án bố trí nhân sự lãnh đạo, quản lý của trường, của các phòng, khoa chuyên môn, các đơn vị trực thuộc; xây dựng Điều lệ Trường Cao đẳng Bình Định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; Xây dựng Đề án vị trí việc làm; sắp xếp, bố trí viên chức và người lao động của Trường Cao đẳng Bình Định sau khi Đề án vị trí việc làm được phê duyệt; thực hiện giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp theo quy định của pháp luật; Việc chuyển giao, tiếp nhận hoàn thành chậm nhất đến ngày 31/3/2019. Trường Cao đẳng Bình Định thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy mới kể từ ngày 01/4/2019.

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hoài Nhơn, Trường Trung cấp Thủ công mỹ nghệ Bình Định, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định tiếp tục duy trì hoạt động và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật cho đến khi Trường Cao đẳng Bình Định chính thức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá và Thể thao, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Trường Cao đẳng Bình Định tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung kinh phí, biên chế, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, đất đai, trụ sở làm việc và thực hiện các nội dung liên quan đến việc sáp nhập.


Theo binhdinh.gov.vn  (Cập nhật ngày 09-01-2019)    



Các tin liên quan:
  Giáo dục nghề nghiệp năm 2018: Nâng chất lượng, tạo bước tiến mới (04-12-2018)
  Thông tin và tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp (29-11-2018)
  3 giáo viên dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 (09-09-2018)
  Giám sát đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh (14-08-2018)
  Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2018: Đoàn Bình Định có 1 huy chương đồng (21-05-2018)
     Văn bản mới
V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trên lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2019

Công văn V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Quyết định phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Luật Trẻ em

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới

Luật Bình Đẳng Giới

     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
     Video
Portal Binh Dinh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Công báo
Công dân hỏi Giám đốc Sở trả lời
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3824629 - Fax: +84.56.3827312
Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định