TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Thanh tra
     Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
     Số lượt truy cập
  Đang online:
21
  Số lượt truy cập:
1520431
DICH VU CONG TRUC TUYEN
Văn phòng điện tử
Ý kiến đối với dịch vụ hành chính công
Đánh giá mức độ hài lòng
BIDIPHAR
Ngày 17/10/2018, Sở LĐ-TB&XH đã ban hành Kế hoạch số 2511/KH-SLĐTBXH về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Theo Kế hoạch số 2511/KH-SLĐTBXH với mục đích về việc ban hành kế hoạch là phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020, bảo đảm đồng bộ, có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2016 – 2020; khắc phục những hạn chế, yếu kém; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng; góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), Kết luận số 10-KL/TW của Bộ chính trị.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong công tác PCTN, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, hiệu quả trong quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần kiệm liêm chính, kỷ cương, trách nhiệm.


Thanh tra Sở  (Cập nhật ngày 17-10-2018)    Các tin liên quan:
  Hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (23-10-2017)
  Tăng cường việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, chính sách lao động và bảo hiểm xã hội (01-07-2017)
  Chiến dịch thanh tra lao động năm 2016: 8 doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính về lao động (30-12-2016)
  An toàn lao động trong xây dựng và liên quan đến điện: Còn nhiều bất cập (20-11-2016)
  Thanh tra liên ngành về pháp luật lao động trong ngành xây dựng (22-09-2016)
     Văn bản mới
Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Luật Trẻ em

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới

Luật Bình Đẳng Giới

     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
     Video
Portal Binh Dinh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Công báo
Công dân hỏi Giám đốc Sở trả lời
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3824629 - Fax: +84.56.3827312
Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định