TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Hoạt động khác
    GIỚI THIỆU    TIN TỨC - SỰ KIỆN    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    VĂN BẢN PHÁP LUẬT    NGƯỜI PHÁT NGÔN    QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH    BÁO CÁO NGÀNH    DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI    CÔNG KHAI TÀI CHÍNH    LẤY Ý KIẾN VĂN BẢN DỰ THẢO    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN    HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT    HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH    THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
     Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
     Số lượt truy cập
  Đang online:
24
  Số lượt truy cập:
2238523
DICH VU CONG TRUC TUYEN
Văn phòng điện tử
Ý kiến đối với dịch vụ hành chính công
Đánh giá mức độ hài lòng
Tong dai 111
Thực hiện Công văn số 1302/SNV-CCVC ngày 27/9/2018 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương ngạch (chức danh) cán sự, nhân viên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát các vị trí việc làm của đơn vị, các quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và ngạch (chức danh) và nội dung hướng dẫn của Sở Nội vụ, lập danh sách và hồ sơ đề nghị chuyển ngạch (chức danh) và xếp lương đối với công chức (viên chức) ngạch cán sự, nhân viên gửi về Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, trình Giám đốc Sở quyết định.

2. Hồ sơ đề nghị chuyển ngạch (chức danh) và xếp lương đối với công chức, viên chức ngạch cán sự, nhân viên gồm:

- Công văn đề nghị của thủ trưởng đơn vị về việc đề nghị chuyển ngạch (chức danh) và xếp lương đối với công chức (viên chức);

- Danh sách đề nghị chuyển ngạch (chức danh) và xếp lương đối với công chức (viên chức) (theo Mẫu số 02, số 03);

- Bản sao: Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; quyết định bổ nhiệm vào ngạch; các quyết định nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền; văn bằng chuyên môn, chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng chuyên ngành …); quyết định lương hiện hưởng.

Hồ sơ gửi về Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30/10/2018. Đồng thời, gửi kèm file điện tử các Biểu mẫu (lập bảng hệ Excel, không dùng Word, dùng bộ gõ Unicode) vào địa chỉ Email: thuhasldbd@gmail.com

(Công văn 1302/SNV-CCVC ngày 27/9/2018 của Sở Nội vụ)

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực và hoàn thành đúng thời gian quy định.


Văn phòng Sở  (Cập nhật ngày 14-10-2018)    Các tin liên quan:
  Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 (23-08-2018)
  THÔNG BÁO: NỘI DUNG, TÀI LIỆU ÔN TẬP CÁC MÔN KIỂM TRA, SÁT HẠCH KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (30-07-2018)
  Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn (02-05-2018)
  Chủ tịch UBND tỉnh thăm các gia đình chính sách tiêu biểu (27-04-2018)
  Hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội khu vực phía Nam (16-04-2018)
     Văn bản mới
V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trên lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2019

Công văn V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Quyết định phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Luật Trẻ em

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới

Luật Bình Đẳng Giới

     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
     Video
Portal Binh Dinh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Công báo
Công dân hỏi Giám đốc Sở trả lời
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3824629 - Fax: +84.56.3827312
Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định