TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
    GIỚI THIỆU    TIN TỨC - SỰ KIỆN    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    VĂN BẢN PHÁP LUẬT    NGƯỜI PHÁT NGÔN    QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH    BÁO CÁO NGÀNH    DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI    CÔNG KHAI TÀI CHÍNH    LẤY Ý KIẾN VĂN BẢN DỰ THẢO    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN    HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT    HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH    THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
     Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
     Số lượt truy cập
  Đang online:
13
  Số lượt truy cập:
2238568
DICH VU CONG TRUC TUYEN
Văn phòng điện tử
Ý kiến đối với dịch vụ hành chính công
Đánh giá mức độ hài lòng
Tong dai 111
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3111/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, cáctổ chứccó liên quan, người sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ và trẻ em về lao động trẻ em; 100% trẻ em lao động trái quy định của pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời. Đối tượng là trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật; cha mẹ; người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện và tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng triển khai, thực hiện Kế hoạch; Phối hợp với các ngành hướng dẫn tổ chức thanhtra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa, giảm thiểu và xửlý vi phạm sử dụng lao động trẻ em theo thẩm quyền; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch, hằng năm báo cáo việc thực hiện các nội dung của Kế hoạchquaSở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề nghịỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các tổ chức xã hội liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia triển khai, thực hiện các hoạt động của Kế hoạch. Đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnhchủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nội dung của Kế hoạch đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình là thành viên, bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về lao động trẻ em. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủtrì,phối hợpvới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông, giáo dục pháp luật, chính sách về lao động trẻ em cho người lao động, đặc biệt cho người lao động chưa thành niên.

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành cóliên quan; Chủ động bố trí ngân sách, nguồn lực của địa phương để thực hiện Kế hoạch; Triển khai các mô hình phù hợp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động và phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; Kiểm tra, thanh trađịnh kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật, chính sáchvềphòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật; Định kỳ hằng năm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


Theo binhdinh.gov.vn  (Cập nhật ngày 20-09-2018)    Các tin liên quan:
  Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang (20-09-2018)
  Quan tâm tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em (11-09-2018)
  Triển khai 7 mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp trẻ em (11-09-2018)
  Tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại phường Trần Quang Diệu (07-09-2018)
  TX An Nhơn tổ chức Hội thi bơi cho trẻ em (20-08-2018)
     Văn bản mới
V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trên lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2019

Công văn V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Quyết định phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Luật Trẻ em

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới

Luật Bình Đẳng Giới

     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
     Video
Portal Binh Dinh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Công báo
Công dân hỏi Giám đốc Sở trả lời
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3824629 - Fax: +84.56.3827312
Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định