TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Việc làm - An toàn lao động
     Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
     Số lượt truy cập
  Đang online:
20
  Số lượt truy cập:
1523003
DICH VU CONG TRUC TUYEN
Văn phòng điện tử
Ý kiến đối với dịch vụ hành chính công
Đánh giá mức độ hài lòng
BIDIPHAR
Ngày 10/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 784/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Bình Định lần thứ I - năm 2017. Ở cấp tỉnh, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành nhân Tháng hành động về ATVSLĐ, với thành phần gồm Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh. Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra tại 50 doanh nghiệp.

Ở cấp huyện cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra chủ yếu các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp. Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, trong tháng ATVSLĐ đã tổ chức kiểm tra 66 doanh nghiệp.

Kết quả kiểm tra cho thấy một thực trạng chung là nhiều chủ sử dụng lao động (SDLĐ) chưa quan tâm, đầu tư chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động (NLĐ). Việc tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của phần lớn các doanh nghiệp hiện nay chưa nghiêm túc, chưa thấy hết ý nghĩa và tác động của công tác ATVSLĐ và vệ sinh môi trường đối với đời sống NLĐ. Kinh phí đầu tư cho công tác bảo đảm ATVSLĐ và chăm sóc sức khỏe NLĐ của doanh nghiệp còn rất hạn hẹp.

Thêm vào đó là những hạn chế từ ý thức, kiến thức cho đến thái độ của NLĐ cộng với mối quan tâm hàng đầu của NLĐ là thu nhập và nguồn công việc ổn định chứ không phải là chỗ làm việc đảm bảo ATVSLĐ. Điều đáng nói là chủ SDLĐ lợi dụng vấn đề này đổ lỗi cho NLĐ trong việc không thực hiện các quy định của pháp luận về ATVSLĐ.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn các cấp chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò ý nghĩa của công tác ATVSLĐ, do đó chưa thực sự quan tâm, coi trọng thực hiện công tác bảo đảm ATVSLĐ, chưa làm hết chức năng quyền hạn của tổ chức Công đoàn trong công tác ATVSLĐ mà pháp luật đã quy định.

Sau đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành đã có nhiều kiến nghị, nhắc nhở các doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa triệt để các quy định của pháp luật về ATVSLĐ cần phải khắc phục. Tất cả các doanh nghiệp đã cam kết thời gian thực hiện những kiến nghị của Đoàn kiểm tra. Sau thời gian cam kết mà doanh nghiệp không tổ chức triển khai thực hiện thì Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiến nghị các biện pháp xử lý trình UBND tỉnh phê duyệt.


Huỳnh Ngọc Hải, Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động  (Cập nhật ngày 10-06-2017)    Các tin liên quan:
  Hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ lần I-2017: Sản xuất an toàn vì cuộc sống, vì con người (06-05-2017)
  Tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động (13-04-2017)
  HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NĂM 2017: Phấn đấu đưa khoảng 500 lao động làm việc tại nước ngoài (20-03-2017)
  Bình Định Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh lần thứ I năm 2017 (17-03-2017)
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 (01-03-2017)
     Văn bản mới
Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Luật Trẻ em

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới

Luật Bình Đẳng Giới

     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
     Video
Portal Binh Dinh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Công báo
Công dân hỏi Giám đốc Sở trả lời
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3824629 - Fax: +84.56.3827312
Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định