TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Người có công
     Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
     Số lượt truy cập
  Đang online:
19
  Số lượt truy cập:
958350
Văn phòng điện tử
Ý kiến đối với dịch vụ hành chính công
Đánh giá mức độ hài lòng
BIDIPHAR
Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Bình Định có biết bao người chịu hy sinh, mất mát. Ngoài số người có công đã thống kê được còn khá nhiều những công lao với nước chưa được ghi nhận hết dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực. Thực tế đó đòi hỏi ngành LĐ-TB&XH phải tập trung để giải quyết tốt những hồ sơ còn tồn đọng, những chính sách chưa được thực hiện “tới nơi tới chốn”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đến thăm, mừng đại thọ cụ Trần Di, cán bộ cách mạng lão thành ở xã Nhơn Phong, TX An Nhơn. (Nguồn: Báo Bình Định)

“Đền ơn đáp nghĩa” vừa là đạo lý của dân tộc vừa thể hiện trách nhiệm của thế hệ sau với người đi trước. Từ nhận thức đó, thời gian qua, tỉnh ta đã nỗ lực triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách quy định. Để thực hiện tốt điều này, dưới sự chỉ đạo về công tác kiểm tra của Tỉnh ủy, Sở LĐ-TB&XH đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, qua đó đã chấn chỉnh kịp thời việc giải quyết chế độ, bảo đảm tất cả người có công với cách mạng được hưởng kịp thời các chế độ ưu đãi đúng chính sách và quy định của Nhà nước. Hạn chế những trường hợp sai sót và tránh được tình trạng đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Đến nay trên địa bàn tỉnh có trên 160.000 đối tượng chính sách người có công; hiện nay nay toàn tỉnh đang quản lý và thực hiện chế độ cho 40.164 người với kinh phí trên 53,339 tỷ đồng.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, cán bộ, công nhân viên chức, các doanh nghiệp và nhân dân tỉnh ta đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 35 tỷ đồng, huy động mọi nguồn lực góp phần cùng Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng người có công. Hiện nay toàn tỉnh có 157/159 xã phường thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đạt trên 98%.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tỉnh Bình Định. Qua đó, đã hỗ trợ xây dựng được 1.981 căn nhà, gồm: xây mới 1.232 căn, sửa chữa 749 căn với tổng chi phí 64,26 tỷ đồng!

Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng vẫn còn không ít hạn chế, bất cập. Chiến tranh kéo dài và đi qua đã lâu, hồ sơ giấy tờ cũ nát, đơn vị không lưu trữ đầy đủ nên việc xác nhận người có công với cách mạng và thực hiện chính sách ưu đãi gặp nhiều khó khăn. Những trường hợp xác lập hồ sơ liệt sỹ hy sinh, người bị thương hoặc người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày do nhiều nguyên nhân khác nhau, đến nay mới lập hồ sơ để xác nhận người có công lại phải theo quy định của văn bản hiện hành nên hầu hết không đáp ứng được các yêu cầu. Qua rà soát, theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Bình Định hiện tại còn tồn đọng 4 hồ sơ liệt sĩ đã xác lập thủ tục hồ sơ theo quy định tại thời điểm xác lập hồ sơ. Tuy nhiên, do còn thiếu giấy tờ cần bổ sung sau khi hoàn chỉnh văn bản Pháp lệnh, Nghị định và Thông tư thay đổi nên chưa được công nhận.

Bên cạnh đó, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được xác lập theo quy định của văn bản tại nhiều thời điểm khác nhau. Có thời điểm văn bản quy định hướng dẫn không đồng bộ, việc xét hưởng chế độ chủ yếu là do thực chứng không có căn cứ khoa học, do vậy phần nào gây bức xúc trong một bộ phận nhân dân.

Ngoài ra, chế độ hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở được quy định tại nhiều văn bản khác nhau, do đó việc thống kê đối tượng người có công có nhà ở hư hỏng tại mỗi thời điểm cũng khác nhau. Vì thế, khi thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn nhiều đối tượng không có tên trong danh sách Đề án phê duyệt giai đoạn I, phải rà soát đề nghị Trung ương bổ sung kinh phí, phần nào gây ảnh hưởng đến việc thực hiện chế độ chính sách ở địa phương.

Ông Đặng Hạng (78 tuổi, ở thôn Xuân Bình, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) lật lại hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ của em trai Đặng Mạnh được xác lập từ năm 2000. (Nguồn: Báo Bình Định)

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo xác nhận người có công của tỉnh, gồm 13 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch triển khai việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền sâu rộng Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ LĐ-TB&XH đến các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; thành lập Tổ xác minh để giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017. Đây là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ tồn đọng.

Từ chỉ đạo này, ngành LĐ-TB&XH Bình Định xác định dành toàn tâm toàn lực giải quyết các hồ sơ đề nghị xác nhận là người có công còn tồn đọng trong năm 2017. Để làm được việc này, ngành tập trung triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, chú trọng giải quyết xác nhận những trường hợp còn tồn đọng sau chiến tranh kéo dài, giải quyết dứt điểm những hồ sơ đề nghị xác nhận là người có công phát hiện sau tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công.

Đồng thời, ngành LĐ-TB&XH cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công, xác định rõ trách nhiệm, hoàn thành công tác giải quyết tồn đọng sau chiến tranh trong năm 2017; phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm, tiêu cực trong việc xác nhận, thực hiện chế độ ưu đãi người có công. Tăng cường công tác rà soát việc công nhận người có công đảm bảo việc xác nhận chính xác, góp phần tăng cường sự tin tưởng của nhân dân vào các cấp ủy, chính quyền.

Ngoài ra, tỉnh ta cũng đã đặt ra mục tiêu hoàn thành thực hiện Đề án bổ sung hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2020. Trong thời gian đến, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn II hỗ trợ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; tổng số nhà cần được hỗ trợ xây dựng là 4.949 căn, trong đó xây mới 2.356 căn, sửa chữa 2.593 căn, sau khi được Trung ương phê duyệt Đề án bổ sung của tỉnh. Ngành LĐ-TB&XH cũng chú trọng đổi mới tổ chức bộ máy công chức, công vụ trong hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực người có công, chú trọng bồi dưỡng năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, kỹ năng trong công việc đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của công tác ưu đãi xã hội trong tình hình mới. Hàng năm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ công tác chuyên môn nghiệp vụ ở lĩnh vực người có công. Đổi mới công tác quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi, gắn trách nhiệm quản lý của địa phương trong việc quản lý, sử dụng, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện ưu đãi xã hội nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và quản lý.

Sở LĐ-TB&XH cũng đề nghị xem xét sửa đổi Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của liên Bộ LĐ-TB&XH - Bộ Quốc phòng vì cơ sở để công nhận liệt sĩ là danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu, hoặc cơ sở để công nhận thương binh là phải có giấy tờ chứng minh quá trình tham gia cách mạng và giấy tờ chứng minh bị thương trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khi những trường hợp còn tồn đọng đến nay hầu hết đã thất lạc hồ sơ hoặc không có các giấy tờ nêu trên vì điều kiện trong chiến tranh, không tìm được đơn vị cũ...

Việc hướng dẫn đính chính lại ngày tháng năm sinh đối với những trường hợp liệt sĩ hy sinh sau 2-3 năm mới khai sinh con (chênh lệch giữa hồ sơ gốc liệt sỹ và chứng minh nhân dân) cũng được ngành LĐ-TB&XH xem xét thực hiện một cách khẩn trương.

Tiếp tục cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, bảo đảm cho các gia đình chính sách có cuộc sống ổn định về vật chất, vui vẻ về tinh thần, thân nhân của người có công được quan tâm chăm lo về đời sống, tạo việc làm góp phần xây dựng quê hương, đất nước đó là mục tiêu của mỗi chúng ta, nhất là đối với mỗi công chức, viên chức và người lao động ngành LĐ-TB&XH, song nỗ lực để người có công với cách mạng được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước là việc làm cần sự tập trung cao độ nhằm tạo ra sự công bằng cho mọi đối tượng có công với nước.

Kết thúc hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Bình Định có trên 160.000 đối tượng chính sách, trong đó có trên 32.000 liệt sĩ, trên 26.000 thương binh, trên 2.500 bệnh binh, trên 5.251 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Cùng với đó là hơn 200 cán bộ lão thành cách mạng, gần 500 cán bộ tiền khởi nghĩa, trên 8.000 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; trên 26.000 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, trên 20.000 người có công giúp đỡ cách mạng, gần 4.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở  (Cập nhật ngày 25-07-2017)    Các tin liên quan:
  Khánh thành Khu tưởng niệm liệt sĩ Thuận Ninh (26-07-2017)
  Đưa 30 đại biểu người có công về nguồn (07-07-2017)
  Ðầu tư trên 4,1 tỉ đồng nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ xã Phước Hiệp (18-06-2017)
  Giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công: Tháo gỡ vướng mắc, giải quyết trong năm 2017 (19-05-2017)
  Triển khai các hoạt động nhân 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-04-2017)
     Văn bản mới
Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Luật Trẻ em

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới

Luật Bình Đẳng Giới

     Thông báo

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 V/v công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ-TB&XH về lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công, phòng, chống tệ nạn xã hội cho cấp tỉnh, huyện, dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định số 1275/QĐ-LĐTBXH ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

 

THÔNG BÁO: Giấy uỷ quyền của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH từ ngày 23/7/2017 đến ngày 25/7/2017

     Hình ảnh hoạt động
     Video
Portal Binh Dinh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Công báo
Công dân hỏi Giám đốc Sở trả lời
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 72B Đường Tây Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3824629 - Fax: +84.56.3827312
Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định