TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Bình đẳng giới
     Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
     Số lượt truy cập
  Đang online:
25
  Số lượt truy cập:
1321329
DICH VU CONG TRUC TUYEN
Văn phòng điện tử
Ý kiến đối với dịch vụ hành chính công
Đánh giá mức độ hài lòng
BIDIPHAR
Mục tiêu của công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian đến là tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện đối với công tác bình đẳng giới. Phấn đấu đến năm 2020, về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm phát biểu tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2016 tổ chức tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thực tế thời gian qua, công tác bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ đã có nhiều tiến bộ đáng kể, nhưng khoảng cách về giới vẫn còn tồn tại. Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ chưa thực sự được quan tâm đúng mức, việc đề bạt cán bộ nữ ở các cấp còn nhiều bất cập, tỷ lệ nữ tham gia vào cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành còn thấp so với tỷ lệ lao động nữ và so với nam giới. Thực tế đó đòi hỏi bước chuyển mạnh mẽ trong công tác này ở giai đoạn 2016-2020.

Cơ sở pháp lý căn bản

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh, năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng bước vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, bên cạnh tiếp tục thực hiện Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thông báo kết luận số 196-TB/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 ban hành Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030”. Đây là những cơ sở pháp lý căn bản của công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong giai đoạn 2016-2020.

Để thực hiện các quyết định nêu trên của Thủ tướng, trong tháng 11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3981/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 4351/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016- 2020. Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030” đang trong quá trình xin ý kiến của các cơ quan và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020có 7 mục tiêu, 22 chỉ tiêu.

Mục tiêu thứ nhất là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo quản lý nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Theo đó, phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016-2020 từ 25% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 đạt trên 35%. 95% sở, ngành, đơn vị, cơ quan thuộc UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. 100% cơ quan của Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên là nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Mục tiêu thứ hai là giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động. Các chỉ tiêu quan trọng: hằng năm, trong tổng số người được tạo việc làm mới, bảo đảm ít nhất 40% cho mỗi giới (nam và nữ); tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 50%.

Mục tiêu thứ ba là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong đó, tỷ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi từ 15-40 ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đạt 95%; tỷ lệ nữ thạc sỹ đạt 50%, tỷ lệ nữ tiến sỹ đạt 25% trong tổng số những người có các học vị này.

Mục tiêu thứ tư là bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong đó, có nội dung quan trọng là giảm tỷ lệ phá thai xuống dưới 25/100.

Mục tiêu thứ năm là bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao. Theo đó, đến năm 2020, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định và 100% đài truyền thanh ở địa phương có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Mục tiêu thứ sáu là bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Các chỉ tiêu quan trọng: rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam xuống 1,5 lần vào năm 2020; đến năm 2020 đạt 50% số nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; 85% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện, xử lý, được tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Mục tiêu thứ bảy là nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Gia đình anh Nguyễn Hữu Phước - chị Lê Thị Ánh Nguyệt (thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) đã đầm ấm hơn bởi những thay đổi tích cực của người chồng đối với vợ con. Đây là một trong những gia đình được Tổ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nằm trong Mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đã xử lý và hòa giải thành công.

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 đề ra 4 mục tiêu:

Một là, 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ hoạch định chính sách các cấp, đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới được tập huấn cập nhật kiến thức bình đẳng giới.

Hai là, 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, người trong lực lượng vũ trang và sinh viên, học sinh các cấp; 50-60% người dân ở các cụm dân cư được truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Ba là, phấn đấu 100% nữ đại biểu dân cử, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nữ cán bộ trong diện quy hoạch (từ cấp phòng trở lên) được trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng quản lý, lãnh đạo.

Bốn là, phấn đấu 100% người có nhu cầu hỗ trợ về bình đẳng giới được tiếp cận ít nhất một dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới.

Các nội dung chính của kế hoạch: truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu dân cử các cấp, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu về Hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020, trong đó có các nội dung về hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; khuyến khích các sở, ngành, địa phương và các tổ chức xây dựng, thực hiện các mô hình tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong những lĩnh vực có nguy cơ bất bình đẳng giới cao như: sửa đổi quy ước, hương ước bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới, mô hình “Câu lạc bộ nữ công nhân nhà trọ” tại khu công nghiệp; mô hình “Vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong thực hiện bình đẳng giới” tại doanh nghiệp; trung tâm công tác xã hội thực hiện cung cấp dịch vụ về bình đẳng giới và các mô hình khác phù hợp với tình hình thực tế và xu thế hội nhập quốc tế.

Trong khi đó, Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới GĐ 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030”, bao gồm 4 nội dung, 14 hoạt động. Trong đó, các hoạt động nổi bật làn: chiến dịch truyền thông trong “Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (15/11 - 15/12); hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); “Tháng Hành động về phòng, chống bạo lực gia đình” (tháng 6); phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; thành phố an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái; trường học an toàn, không bạo lực…

Về tổ chức thực hiện, trong mỗi kế hoạch, UBND tỉnh phân công các cơ quan liên quan chủ trì, phối hợp thực hiện từng nội dung cụ thể. Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác bình đẳng giới và Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH trong thời gian đến sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tích cực thực hiện các nội dung được phân công chủ trì và phối hợp thực hiện đồng bộ các nội dung khác. Đồng thời, tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, phấn đấu đạt được mục tiêu, chỉ tiêu về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020.

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết định số 1392/QĐ-LĐTBXH ngày 14/10/2016 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới. Theo đó, dự kiến ở cấp Trung ương, hoạt động tổng kết sẽ tổ chức vào quý IV/2017. Ở tỉnh, Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cách thức tiến hành và giúp UBND cấp tỉnh trong việc tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.


Lê Thị Vinh Hương, PGD Sở  (Cập nhật ngày 21-01-2017)    Các tin liên quan:
  Giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ (07-11-2016)
  Tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ (11-10-2016)
  Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 (11-07-2016)
  Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên HĐND các cấp (21-04-2016)
  Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới 2016: Tập trung tham mưu các giải pháp nhằm tăng tỉ lệ phụ nữ tham chính (27-03-2016)
     Văn bản mới
Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Luật Trẻ em

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới

Luật Bình Đẳng Giới

     Thông báo
hướng dẫn khen thưởng công tác
an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ
hàng năm tại Tuần lễ Quốc gia

Hướng dẫn khen thưởng công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2017: Công văn số 4220/LĐTBXH-ATLĐ; Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH

 

Thông báo số 48/TB-ATLĐ ngày 25/01/2018 của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận thông tin, vấn đề về an toàn, vệ sinh lao động 

     Hình ảnh hoạt động
     Video
Portal Binh Dinh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Công báo
Công dân hỏi Giám đốc Sở trả lời
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3824629 - Fax: +84.56.3827312
Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định