TRANG CHỦ    
     Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
     Số lượt truy cập
  Đang online:
68
  Số lượt truy cập:
1218158
DICH VU CONG TRUC TUYEN
Văn phòng điện tử
Ý kiến đối với dịch vụ hành chính công
Đánh giá mức độ hài lòng
BIDIPHAR

 

* GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

* Sở LĐ-TB&XH: Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2017

* CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017:

 - Kế hoạch cải cách hành chính.

 - Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính.

 - Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

 - Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin.

 - Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

 - Kế hoạch công tác pháp chế.

 - Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức

 - Kế hoạch thực hành, tiết kiệm chống lãng phí.

 - Quy chế về thực hiện văn hóa công sở

Sở LĐ-TB&XH và những “cú hích” trong công tác cải cách hành chính

Phần mềm quản lý công tác thi đua - khen thưởng của Sở LĐ-TB&XH: Một sản phẩm hữu ích

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp

* Số hóa tài liệu lưu trữ người có công: Lợi nhiều bề

* Hội nghị tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng; công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2016

* Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016

* Sở LĐ-TB&XH: nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

* Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

* Quyết định số 5020/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016

Kế hoạch số 3513/KH-SLĐTBXH ngày 31/12/2015 của Sở LĐ-TB&XH ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016.

* Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

* Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

     Văn bản mới
Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Luật Trẻ em

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới

Luật Bình Đẳng Giới

     Thông báo
hướng dẫn khen thưởng công tác
an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ
hàng năm tại Tuần lễ Quốc gia

Hướng dẫn khen thưởng công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2017: Công văn số 4220/LĐTBXH-ATLĐ; Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH

 

Thông báo số 48/TB-ATLĐ ngày 25/01/2018 của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận thông tin, vấn đề về an toàn, vệ sinh lao động 

     Hình ảnh hoạt động
     Video
Portal Binh Dinh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Công báo
Công dân hỏi Giám đốc Sở trả lời
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3824629 - Fax: +84.56.3827312
Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định