TRANG CHỦ    
    GIỚI THIỆU    TIN TỨC - SỰ KIỆN    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    VĂN BẢN PHÁP LUẬT    NGƯỜI PHÁT NGÔN    QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH    BÁO CÁO NGÀNH    DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI    CÔNG KHAI TÀI CHÍNH    LẤY Ý KIẾN VĂN BẢN DỰ THẢO    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN    HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT    HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH    THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
     Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
     Số lượt truy cập
  Đang online:
29
  Số lượt truy cập:
2302815
DICH VU CONG TRUC TUYEN
Văn phòng điện tử
Ý kiến đối với dịch vụ hành chính công
Đánh giá mức độ hài lòng
Tong dai 111
 
HỎI ĐÁP
Vui lòng đặt câu hỏi tại đây

     31-08-2015  
 Người gửi: Huỳnh Thi Kiếm
 Email:
 Địa chỉ: Phú Cát
 Điện thoại: 21212121
  Câu hỏi:

Ông nội tôi năm nay 81 tuổi, hàng tháng được hưởng tiền trợ cấp thân nhân người có công với cách mạng và tiền trợ cấp người cao tuổi. Từ tháng 4/2015, ông không được nhận tiền trợ cấp người cao tuổi nữa, theo giải thích của UBND xã thì ông chỉ được hưởng một trong hai trợ cấp nêu trên. Xin hỏi việc cắt trợ cấp như vậy có đúng quy định không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 17 Luật Người cao tuổi thì người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Như vậy, trường hợp ông nội của bạn nếu đang hưởng chế độ tuất theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng thì vẫn được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên. Việc cắt trợ cấp như vậy là không đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

     31-08-2015  
 Người gửi: Phan Tấn Bình
 Email:
 Địa chỉ: thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh
 Điện thoại: 12121212
  Câu hỏi:

Cha tôi năm nay 85 tuổi, đang hưởng tuất từ trần của con và hiện tại chưa được hưởng chế độ đối với người cao tuổi. Như vậy có đúng không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 17 Luật Người cao tuổi thì người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Hiện nay cha của ông đang hưởng tuất từ trần của con, do vậy cha ông không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi là đúng.

     31-08-2015  
 Người gửi: Huỳnh Văn Ty
 Email:
 Địa chỉ: Quy Nhơn
 Điện thoại: 121212
  Câu hỏi:

Em tôi bị thiểu năng trí tuệ, đặt đâu nằm đấy, phải có người chăm sóc nhưng hiện đang hưởng chế độ tuất bảo hiểm xã hội. Như vậy, em tôi có được hưởng thêm trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 51 Luật Người khuyết tật, người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng được hưởng chính sách quy định tại Luật này nếu pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định.

Như vậy, trường hợp em của bạn đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội thì không được hưởng xã hội đối với người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng.

     31-08-2015  
 Người gửi: Hồ Văn Quảng
 Email:
 Địa chỉ: xã Cát Trinh, huyện Phù Cát
 Điện thoại: 3434343
  Câu hỏi:

Ông Hồ Văn Quảng, sinh năm 1975, hiện ở xã Cát Trinh, huyện Phù Cát là người khuyết tật nặng, dạng tật vận động (có giấy xác nhận khuyết tật), đang hưởng mức trợ cấp hàng tháng với mức 270.000 đồng. Ông hỏi: khuyết tật nặng hay đặc biệt nặng có khác số tiền trợ cấp không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật:

- Hệ số hai (2,0) tức 360.000 đồng/tháng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng.

- Hệ số hai phẩy năm (2,5) tức 450.000 đồng/tháng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi (60 tuổi trở lên), người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em (dưới 16 tuổi).

- Hệ số một phẩy năm (1,5) tức 270.000 đồng/tháng đối với người khuyết tật nặng.

- Hệ số hai (2,0) tức 360.000 đồng/tháng đối với người khuyết tật nặng là người cao tuổi, người khuyết tật nặng là trẻ em.

Như vậy người khuyết tật tùy thuộc vào mức độ nặng hay đặc biệt nặng sẽ có số tiền trợ cấp khác nhau.

     31-08-2015  
 Người gửi: Nguyễn Văn Tiết
 Email:
 Địa chỉ: An Nhơn
 Điện thoại: 212121
  Câu hỏi:

Tôi được biết Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền điện cho gia đình chính sách. Vậy để được hỗ trợ tiền điện, cần có những tiêu chí gì?

Trả lời:

Tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện được quy định tại Quyết định 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện khi có một trong ba tiêu chí sau: có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh ở vùng có điện lưới; có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội sống ở vùng chưa có điện lưới; hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới. Trường hợp hộ có nhiều thành viên hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc thuộc diện được hỗ trợ tiền điện theo các chính sách khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện cao nhất.

Theo quy định hiện hành, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1.

     30-08-2015  
 Người gửi: Nguyễn Văn Tri
 Email:
 Địa chỉ: Phù Mỹ
 Điện thoại: 234567
  Câu hỏi:

Bố tôi đi bộ đội thời kỳ chống Mỹ cứu nước bị địch bắt tù, đày giam ở nhà lao Quy Nhơn từ năm 1970, đến 1974 thì được thả tự do. Sau đó, ông tiếp tục công tác ở địa phương đến khi về hưu. Nay, tôi muốn lập hồ sơ giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến (HĐCM, HĐKC) bị địch bắt tù, đày cho bố tôi, vậy tôi phải cần có những hồ sơ gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 và Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thủ tục hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù, đày gồm: Đơn đề nghị mẫu TĐ2 (mẫu quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH) và bản sao một trong những hồ sơ, giấy tờ như lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên, lý lịch quân nhân, lý lịch công an nhân dân (lập từ ngày 1/1/1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội; hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; Bản sao giấy tờ, tài liệu khác có giá trị pháp lý lập từ ngày 1/1/1995 trở về trước; xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về thời gian tù và nơi bị tù, đày.

     30-08-2015  
 Người gửi: Trần Thị Ki
 Email:
 Địa chỉ: Hoài Nhơn
 Điện thoại: 45678
  Câu hỏi:

Trong kháng chiến chống Mỹ, tôi tham gia cơ sở cách mạng, nuôi giấu cán bộ, tiếp tế lương thực - thực phẩm, vận động ủng hộ cách mạng, bị địch bắt tù, đày giam giữ ở nhà lao Phù Cát. Vậy trường hợp như tôi có được giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù, đày không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 và Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với người người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù, đày thì trường hợp của bà chưa có hướng dẫn giải quyết. Về việc này, Sở đã có văn bản số 504/SLĐTBXH-NCC ngày 6/3/2015 kiến nghị Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đề nghị xem xét, hướng dẫn giải quyết đối với những trường hợp như bà. Khi có văn bản phúc đáp của Cục Người có công, Sở sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện.

     30-08-2015  
 Người gửi: Lê Tiên
 Email:
 Địa chỉ: An Nhơn
 Điện thoại: 34343434
  Câu hỏi:

Ông tôi là bộ đội, trong lý lịch quân nhân xác lập năm 1978 có kê khai tham gia bộ đội từ năm 1965, đến năm 1967 bị địch bắt tù, đày giam giữ ở nhà lao Quy Nhơn, sau đó chuyển vào nhà lao Phú Quốc, đến năm 1973 mới được trao trả. Năm 1995, ông tôi qua đời mà chưa được hưởng chế độ dành cho người bị địch bắt tù, đày. Vậy nay có được xem xét giải quyết chế độ không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 48, Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ thì người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi dành cho người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù, đày thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 1,5 lần mức chuẩn. Đề nghị ông liên hệ UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn xác lập hồ sơ theo quy định.

     19-04-2015  
 Người gửi: Nguyễn Văn Sỹ
 Email:
 Địa chỉ: Hoài Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 1223456
  Câu hỏi:

Trường hợp mẹ tôi có hai con đẻ là liệt sĩ, trong đó có một con là con nuôi của bà B bà B có 1 con đẻ là liệt sĩ và 1 con nuôi của mẹ tôi là liệt sĩ .Vậy mẹ tôi và bà B ai là người được xem xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”?

Trả lời:

- Đối tượng được xét tặng hoặc truy tặngDanh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thực hiện theo quy định tại điều 2 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Tại khoản 2 điều 2 Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 của liên Bộ Nội Vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều Nghị định số 56/NĐ-CP của Chính Phủ quy định: con đẻ, con nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi phải được pháp luật thừa nhận hoặc chính quyền cấp xã xác nhận.

Như vậy trường hợp nêu trên, liệt sĩ là con đẻ đồng thời là con nuôi của mẹ ông và bà B, cả 2 bà mẹ đều được xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” nếu đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

     19-04-2015  
 Người gửi: Văn Thị Ý
 Email:
 Địa chỉ: Vĩnh Thạnh
 Điện thoại: 123456
  Câu hỏi:

Em trai tôi hy sinh năm 1970, giấy báo tử chỉ ghi tên mẹ kế mẹ đẻ của liệt sĩ chết khi liệt sĩ mới 8 tuổi. Nay muốn bổ sung tên mẹ liệt sĩ để làm hồ sơ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thì phải liên hệ làm thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Việc đề nghị bổ sung thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ được thực hiện theo Điều 14 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 hướng dẫn xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể như sau:

Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân lập bản khai (Mẫu 5) gửi UBND cấp xã kèm theo bản sao một trong các giấy tờ làm căn cứ pháp lý chứng minh mối quan hệ với liệt sĩ như sau:

a) Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản của gia đình hoặc họ tộc.

b) Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ: Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.

Căn cứ quy định nêu trên đề nghị ông liên hệ đến UBND cấp xã (nơi nguyên quán liệt sĩ) để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ cụ thể theo quy định.

     19-04-2015  
 Người gửi: Trần Văn Quý
 Email:
 Địa chỉ: An Lão
 Điện thoại: 123456
  Câu hỏi:

Tôi tham gia kháng chiến được xác nhận là Thương binh và đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Nay đang cư trú tỉnh khác không có điều kiện nhận trợ cấp hàng tháng được, ủy quyền cho người khác nhận thay, tôi lập giấy ủy quyền có xác nhận UBND cấp xã nơi cư trú thời gian tôi không có mặt tại địa phương được không ?

Trả lời:

Điều 42 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định “Người có công hoặc thân nhân đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. Giấy ủy quyền có thời hạn 3 tháng đối với người có công hoặc thân nhân hiện đang cư trú trong nước. Khi hết thời hạn được ủy quyền, trong thời gian không quá 3 tháng nếu chưa có ủy quyền mới thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tạm đỉnh chỉ chế độ trợ cấp”.

Như vậy trường hợp của ông cần phải lập giấy ủy quyền theo quy định nêu trên.


 
     Văn bản mới
V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trên lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2019

Công văn V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Quyết định phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Luật Trẻ em

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới

Luật Bình Đẳng Giới

     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
     Video
Portal Binh Dinh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Công báo
Công dân hỏi Giám đốc Sở trả lời
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3824629 - Fax: +84.56.3827312
Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định