TRANG CHỦ    
     Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
     Số lượt truy cập
  Đang online:
70
  Số lượt truy cập:
1218147
DICH VU CONG TRUC TUYEN
Văn phòng điện tử
Ý kiến đối với dịch vụ hành chính công
Đánh giá mức độ hài lòng
BIDIPHAR

DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại Di động

Địa chỉ hộp thư

LÃNH ĐẠO SỞ

Nguyễn Mỹ Quang

Giám đốc

3822171

0914100126

quangnm@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Phan Đình Hòa

Phó Giám đốc

3828194

0903507381

hoapd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Hùng

Phó Giám đốc

3823515

0976246799

hungpgd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trương Hải Ân

Phó Giám đốc 3818564 0916827879 anth@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Ánh Nguyệt

Phó Chánh VP phụ trách

3824629

0918455516

nguyetna@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Văn Thanh Tùng

Phó Chánh VP

 

0935522231

tungvt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trương Thị Thu Hà

Chuyên viên

 

0987029587

hattt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Thẩm

Văn thư

 

0986647630

thamntt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Phạm Thị Bích Hương

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

3746773

0914571493

 

Nguyễn Trung Hiếu

Lái xe

 

0905816333

 

Huỳnh Công Hòa

Lái xe

 

0914063101

 

Đỗ Xuân Biên

Quản trang

 

0905841147

 

Thường trực, Bảo vệ:

 

3822716

 

 

Máy Fax:

 

3827312

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

                                  khtc@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Huỳnh Thị Phương Thảo

Trưởng phòng 

3822651

0914091974

thaohtp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Kế toán viên

 

 

nhantt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Thủ quỹ

 

01228512392

maintt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Bùi Thị Kim Anh

Kế toán viên

 

 

anhbtk@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Biên

Kế toán viên

 

 

biennth@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Võ Đình Thọ

Chuyên viên     thovd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

PHÒNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

dn@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Hồ Thị Phương Châm

Phó Trưởng phòng phụ trách

3820571

0914218135

chamhtp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thanh Long

Chuyên viên

 

01203115305

longnt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Hồ Văn Lợi

Chuyên viên

 

 

loihv@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Thùy Linh

Chuyên viên

 

0914903913

linhntt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

PHÒNG LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI

Huỳnh Ngọc Hải

Trưởng phòng    

3535629

0985013351

haihn@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Phan Thị Vũ Vy

Phó Trưởng phòng  3828193 0982561797 vyptv@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Nhật

Chuyên viên

3828193

0914352787

nhatnv@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Huỳnh Thị Hồng Đào

Chuyên viên 3535629 0979873183 daohth@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG                                                                               ncc@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Đức Thắng

Phó Trưởng phòng phụ trách

3823029

0914282635

thangnd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trần Hạ Giang

Phó Trưởng phòng   0914183013 giangth@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Bùi Thị Bích Hạnh

Chuyên viên

 

0914188834

hanhbtb@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trần Văn Thiêm

Chuyên viên

 

 

thiemtv@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Hoàng Thị Nguyệt Yến

Chuyên viên

 

 

yenhtn@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Lê Thị Hồng

Chuyên viên

     

PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI                                                                   btxh@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Thế Vy

Trưởng phòng 

3828967

0914218670

vyntt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trần Vũ Minh

Phó trưởng phòng

 

0905709525

minhtv@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Phan Thanh Thu

Chuyên viên

 

0905473033

thupt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

 

 

hangntt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Đỗ Đình Trung

Chuyên viên

 

0993502344

trungdd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Lê Hoàn Tiên

Chuyên viên

 

 

tienlh@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

PHÒNG BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI                                                  bvcste@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trương Thị Thùy Trang

Trưởng phòng

3811956

01685468685

trangttt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Ngô Thị Thanh Thủy

Phó trưởng phòng

 

0983674518

thuyntt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Hùng

Chuyên viên

 

0934727356

hungnv@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Hoàng Thanh

Chuyên viên

 

01224434415

thanhnh@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Phan Thị Như Hồng

Chuyên viên      

THANH TRA SỞ                                                                                               tts@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trần Thanh Việt

Phó Chánh Thanh Tra Phụ trách

3824608

0935767268

viettt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Hiển

Thanh tra viên

 

0905927268

hiennv@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Đặng Thị Thu Hiền

Thanh tra viên

 

0903606523

hiendtt@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH ĐỊNH

ttgtvlbd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Lê Văn Nghinh

Giám đốc

3846540

0914115798

 

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ

ttgdldxh@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trần Văn Khẩn

Giám đốc 

3510043

0905428976

 

TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI TÂM THẦN HOÀI NHƠN

ttndntthn@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Đoàn Thế Tuấn

Giám đốc

3863504

0914584543

 

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI BÌNH ĐỊNH

ttbtxhbd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Quỳnh

Giám đốc

3835355

0914140643

 

TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG

ttcsncc@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Châu Đình Phước

Giám đốc

3746821

0905567519

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP THỦ CÔNG MỸ NGHỆ BÌNH ĐỊNH

ttcntcmnbd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Trần Đình Anh

Hiệu trưởng

3811827

0913417074

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀI NHƠN

ttcnhn@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Chiến

 Quyền Hiệu trưởng 

3561705

01689010672

 

 

0914183013

0914183013

 

thangnd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

 

thangnd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

 

0918378610

 

hungpgd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

 

hungpgd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

 

hungpgd@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

 

3535629

3535629

 

3535629

 

 

biennth@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

 

3820571

3820571     Văn bản mới
Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Luật Trẻ em

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới

Luật Bình Đẳng Giới

     Thông báo
hướng dẫn khen thưởng công tác
an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ
hàng năm tại Tuần lễ Quốc gia

Hướng dẫn khen thưởng công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2017: Công văn số 4220/LĐTBXH-ATLĐ; Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH

 

Thông báo số 48/TB-ATLĐ ngày 25/01/2018 của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận thông tin, vấn đề về an toàn, vệ sinh lao động 

     Hình ảnh hoạt động
     Video
Portal Binh Dinh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Công báo
Công dân hỏi Giám đốc Sở trả lời
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3824629 - Fax: +84.56.3827312
Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định